Bestel je geluk

Toen de film The Secret een groot succes werd, er een boek over uitkwam en er zelfs workshops over gegeven werden, begon men zich in de pers te realiseren dat Willem hetzelfde principe al vele jaren eerder tot een groot succes maakte in ons land met zijn Handboek Spiegelogie. Steeds meer mensen houden zich met bestellen bezig en het heeft hun hele leven ingrijpend veranderd.

Het boek is niet voor niets aan de zevende druk toe. In The Secret gaat het bestellen vooral over geld en bezittingen, alsof dat de kwaliteit van je leven zou kunnen bepalen. Ook in Amerika is het bezit van de zaak meestal het eind van het vermaak. Bij bestellen gaat het vooral om de kwaliteit van je leven, oftewel hoe het voelt. Willem werd dan ook diverse malen geinterviewd voor radio, televisie en kranten over het succes van The Secret.

Youtube